www.stavex.sk

Mód údržby je zapnutý

Alojz Pánik STAVEX, Sládkovičova 47, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 14 110 466, IČ DPH: SK1020410721

Kontakty:
Stavebniny

Prevádzka Žitavany                                                      Prevádzka Vráble
Topoľčianska 9, 951 97 Žitavany                               Staničná 10, 952 01 Vráble
tel. 037 632 19 55                                                          tel. 037 783 23 26
mobil: 0915 958 950                                                    mobil: 0915 958 953
email: zitavany@stavex.sk                                          email: vrable@stavex.sk

 

Výroba plastových okien a dverí                              Kovovýroba                  
Továrenská 2109                                                            Továrenská 2109
953 01 Zlaté Moravce                                                    953 01 Zlaté Moravce
mobil: 0915 958 952                                                      mobil: 0915 958 951
mobil: 0915 722 052                                                      mobil: 0915 589 268
email: okna@stavex.sk                                                 email: kovo@stavex.sk

Stratené heslo