www.stavex.sk

Mód údržby je zapnutý

Alojz Pánik STAVEX, Sládkovičova 47, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 14 110 466, IČ DPH: SK1020410721

Kontakty:
Stavebniny
Prevádzka Žitavany                                             Prevádzka Vráble
Topoľčianska 9, 951 97 Žitavany                     Staničná 10, 952 01 Vráble
tel. 037 632 19 55                                                           tel. 037 783 23 26
mobil: 0915 958 950                                          mobil: 0915 958 953
email: zitavany@stavex.sk                                email: vrable@stavex.sk
 
 
Výroba plastových okien a dverí           Kovovýroba a ohýbanie
 betónovej  ocele
Továrenská 2109                                                 Továrenská 2109
953 01 Zlaté Moravce                                         953 01 Zlaté Moravce
mobil: 0915 958 952                                          mobil: 0915 958 951      
mobil: 0915 722 052                                          mobil: 0915 589 268
email: okna@stavex.sk                                       email: kovo@stavex.sk

Stratené heslo